HPV infekcije (kondilomi, polne bradavice)

Infekcije genitalnog trakta izazvane humanim papiloma virusima (HPV) su česte, naročito u mlađih seksualno aktivnih osoba. Incidenca ovih bolesti je u stalnom porastu. HPV se prenosi uglavnom seksualnim kontaktom, pri čemu je kontagioznost oko 60 %. Period inkubacije je različit i kreće se od nekoliko dana do nekoliko meseci, ali virus može perzistirati u latentnoj formi u ćeliji i više godina. Infekcije ovim virusima se manifestuju u različitim kliničkim i subkliničkim oblicima zahvatajući donji genitalni trakt, perineum i perianalnu regiju kod žene, a kožu i sluzokožu penisa, preponski i perianalni predeo kod muškarca. Ukoliko je inficiran porođajni kanal moguće je prenošenje infekcije sa majke na plod pri porođaju.

* Tekstovi koji su objavljeni u nedeljnim i mesečnim časopisima

DIJAGNOSTIKA I LEČENJE HPV (humani papiloma virus)

INFEKCIJE CERVIKSA, VAGINE I VULVE

Faktori rizika su od nesumnjivog značaja za pojavu određene bolesti. Prisustvo određenog faklora rizika ne znači ujedno i oboljevanje od neke bolesti. Obično je potre-bna kombinacija vrše faktora koja će usloviti oboljevanje.

Karcinom grlića materice je drugi po učestalosti u odnosu na sve karcinome kod žena.

Ako posmatramo oboljevanje genitalnog trakta žene onda je sigurno da postojanje više faktora rizika dovodi sigurno do nastanka premalignih i malignih oboljenja grlića materice, vagine i vuive.

Najvažniji faktor u nastanku karcinoma grlića materice je infekcija humanim papiloma virusom!!!

U daljem tekstu više će se taksativno navesti bitne činjenice u vezi dijagnostike i lečenja promena na geni-talnim organima izazvanim HPV infekcijom.

Postoji preko 100 tipova HPV virusa, a samo je oko 25 udruženo sa pojavom displazija i karcinoma grlića materice gde se prvenstveno izdvajaju visoko rizični tipovi (16,18,31, 33,45,56...). S druge strane HPV virusi 6 i 11 su prvenstveno odgovorni za pojavu polnih bradavica (kondiloma) na genitalnom traktu žene i muškarca. Cesto se ova dva tipa dovode i u vezu sa pojavom displazija niskog stepena kao štojeCINI.

Često je u infekciji genitalnog trakta prisutna mešana HPV infekcija niskorizičnih i visokorizičnih tipova!!!

Ovaj podatak nas obavezuje na odgovornost u dijagno-stičkom pristupu.

HPV infekcija je neophodan, ali ne i jedini faktor u nastanku karcinoma grlića materice!!!

HPV infekcija može godinama perzistirati bez ikakvih simptoma i oboljevanja. Međutim, seksualno ponašanje sa čestim nnenjanjem partnera i rano stupanje u seksualne odnose bez kondoma svakako povećava rizik od HPV infekcije.

Nakon nezaštićenog odnosa HPV virusom se zarazi 65% partnera.

Čak ni kondom nije apsolutna zaštita od HPV infekcije!!!

Infekcija HPV tipovima visokog rizika uz pomoć ko-faktora može uzrokovati promene na cerviksu, ali je period od infekcije pa do manifestne i citološko (PAPA test) kolpo-skopski vidljive slike često duži od tri godine.

S druge strane, infekcija niskorizičnim HPV tipovima (6 i 11) obično kod žena dovodi do pojave polnih bradavica u periodu od tri nedelje do 8 mesed zavisno od imunološkog statusa žene.

Kod muškaraca je, međutim, drugačije jer su imunološki jači, pa je kod njih potrebno često i više od godinu dana da se pojave klinički vidljive polne bradavice. Čak 70% muškaraca je nosioc i prenosioc HPV virusa kako niskorizičnih tako i visokorizičnih tipova.

Uloga muškog partnera je izuzetno bitna u HPV infekciji!!

Napomenuli smo da je dijagnostika od presudnog značaja, jer pored klinički manifestnih i lako vidljivih polnih bradavica postoje i displazije na cerviksu koje su najčešće asimptomatske, pa samim tim zahtevaju ozbiljan pristup.

PAPA test je nešto osnovno i prvo u skriningu oboljenja genitalnog trakta (grlić materice). Međutim, kako je nje-gova tačnost sa gledišta ginekologa u 63%, a sa gledišta patologa još manja, to nam govori da se u dijagnostici nikako ne smemo osloniti samo na PAPA test.

Da bi našu sigurnost povećali uvek je potrebno uraditi i kolposkopski pregled grlića, vagine i vulve.

Kolposkopski pregled genitalnog trakta povećava našu dijagnostičku sigumost na preko 90%.

Dijagnostikovane kondilome najbolje ćemo uklo-niti radiotalasnom tehnikom!!!

Radiotalasi su terapija izbora za adolescente, trudnice, kritične lokalizacije kondiloma, kao i za muškarce.

Radiotalasna loop excizija je metoda izbora kod dijagnostikovanih displazija na grliću kod mladih devojaka i onih žena koje nisu rađale.

Obratite se svom ginekologu i na vreme otkrijte i lečite sve forme HPV infekcije!!!

ŠTA SVE MORAMO ZNATI U VEZI KONDILOMA?

Ovaj tekst predstavlja jedinstven putokaz u vezi dijagnostike i lečenja svih formi kondiloma kod oba pola

Mladi ljudi najčešce postavljaju pitanja u vezi dijagno-stike i izbora prave metode lečenja. Ovo su i najčešd uzroci grešaka i kod lekara koji naiđu na kondiiome.

Dobra dijagnostika je samo ona koja pored kliničkog pregleda uključi i obavezan kolposkopski pregled grlića materice, vagine, vuive i genitoanalne regije.

Najčešća greška se dešava onda kada pacijentkinja kaže da su joj dijagnostikovani kondiiomi i da ih ima samo spolja, a da joj kolposkopski pregled nije ni urađen. Upravo je to jako bitna činjenica u dijagnozi kondiloma, jer se pored jasnih i golim okom vidljivih formi gotovo u preko 90% nalaze i takozovane subkliničke forme. To su goiim okom nevidljivi ili za ginekologa sa iskustvom jedva vidljivi kondilomi koji se dijagnostikuju isključivo kolposkopskim pregledom i koji se vide kao mali prstoliki izraštaji sa centralnim krvnim sudom na unutrašnjoj strani sluzokože malih usana, što predstavlja svojevrsni rezervoar HPV virusa koji odatle migrira prema spoija i prema grliću dovodeci do stalnih recidiva i ozbiljnih promena (prekaceroznih) na grliću materice. Pogledajte slike koje predstavljaju subkliničke kondiiome na vulvi i kondilome na grliću materice.

Pregled i dijagnostika nisu potpuni bez kolposkopije!!!
Šta je najbolje za mlade osobe sa kondilomima, trudnice, one sa masivnim ianalnim kondilomima?

Ovakva pitanja su danas sve češća, jer je sve više grešaka u odabiru pravog načina lečenja. Genitoanalna regija je jako osetljiva na svaki ved obiik traume. Ukoliko je metoda pogrešna dolazi do dugog oporavka, praćenog dugim zarastanjem, bolovima, temperaturom, a uz to su i obavezni recidivi i ožiijci koji mogu dovesti do kasnijih bolnih odnosa, teškoća u porođaju i velike psihlčke opterećenosti. To su jako bitne činjenice za lečenje mladih osoba koje u sve većem broju imaju kondilome.

Pored starosti, od velikog značaja za izbor lečenja je i masivnost kondiloma, lokalizacija (analni region) i fiziološko stanje (trudnoća).

Odaberite pravu terapiju i iskusnog lekara.
Prava metoda je ona koja zadovoljava kriterijum potpunog uklanjanja uz brz oporavak sa minimalnim recidivima bezožiijaka.

Radiotalasi su apsolutni terapijski jzbor.
Iskustvo i obučenost lekara je jednako bitna za uspešnu terapiju.

Obično se greške prave kada pomisiite da možete i najteže slučajeve rešiti bez prethodnog iskustva u radu, pa onda umesto da pacijentu pomognete vi se uvladte u sve teži i teži slučaj.

Nestručan rad dovodl do naglog prosirenja kondiloma. Obično ga prate veliko krvarenje i boina intervenclja uz kasnije velike ožiljke na mestu rada.

Radiotalasi su Izbor za obavezno uklanjanje kondiloma u trudnoći. Uklanjnjenje analnih kondiloma zahteva posebnu obuku i iskustvo jer su posledice nesagledive.

Prednosti radiotalasne terapije
1. Intervencije se izvode u lokalnoj anesteziji bez obzira na lokalizaciju, njihovu rasprostranjenost, starost pacijenta i fiziološko stanje organizma.
2. Oštećene okolnog zdravog tkiva je minimalno, a mesta sa kojih su uklonjeni kondilomi su bez opekotina i karbonifikacije.
3. Dobra preglednost u toku intervencije i minimalno krvarenje pruža nam priliku da se promene u potpunosti uklone.
4. Oporavak izuzetno brz, bez obzira na rasprostranjenost i lokalizaciju, nema ožiljaka, a vraćanje u normalan seksualni život nakon dve nedelje.
5. Metoda izbora za lečenje kondiloma u trudnoći i za one sa perianalnom i analnom lokalizacijom
6. Stepen recidiva ispod 5%

POLNE BRADAVICE (KONDILOMI) KOD ADOLESCENATA I TRUDNICA

HPV (humani papiloma virus)
IZAZIVAČ KONDILOMA - OPASNOST ZA GRLIĆ

Kondilomi su seksualno prenosiva bolest. Starosna granica obolevanja se sve više spušta, tako da je danas kod devojaka najveća zastupljenost obolelih između 19. i 22. godine, a kod muškaraca između 22. i 26. godine života.

U ovoj životnoj dobi pojava kondiloma izaziva osećaj veiike psihičke opterećenosti praćen jednom neodgovornošću mladih Ijudi prema sopstvenom zdrav-Iju. Takav način razmišljanja usloviće upravo suprotan efekat, pa će ovo izuzetno infektivno oboljenje izazvano HPV virusima preći u stadijum koji je daleko složeniji i komplikovaniji za lečenje.

Kada to kažemo mislimo prvenstveno na pienos HPV infekcije na grlić materice mlade devojke koja nije rađala. Takva infekcija će bez sumnje ostaviti svog traga. Iskjstvo govori da gotovo u 90% slučajeva kolposkop-skim pregledom grlića devojke koja ima spoljne kondi-lome nalazimo i znake virusne infekdje unutrašnjosti vagine i grlića materice. Definitivnu potvrdu dobijamo radiotalsnom loop excizijom sumnjivog mesta na grliću materice. Do prenosa infekcije dolazi u toku seksualnog čina kada virus ulazi kroz mikro traume na genitalnim organima.

Mogućnost infekcije je velika već pri prvom kontaktu sa zaraženom osobom i ide i više od 35%. U toku drugog nezaštićenog odnosa infekcija se prenosi gotovo u 100% slučajeva. Kod muškaraca je imunitet mnogo jači, pa često i nemamo klinički manifestne promene na genital-nim organima, ali to ne znači da oni nisu izvor virusa.

Ovo je bitno znati jer je kod devojaka infekciju moguće otkriti baš u stadijumu kada oni nisu klinički vidljivigolim okom, ali se kolposkopskim pregledom jasno prikazuju. Dijagnostikovanje kondiloma kolposkopskim pregledom i njihovo uklanjanje u početnoj fazi gotovo da onemogućava prenos HPV infekcije na grlić.

Kod trudnica moramo paziti i na plod i na majku. Stavovi su različiti. Činjenica da se infekdja može preneti na plod i iskomplikovati porođaj nas upućuje na to da je kondilome indikovano uklanjati u trudnod. Raditalasna hirurgija je ta koja nam pruža pun komfor i sigumost, jer je apsolutno neškodljiva za plod, a terapijski efikasna za majku. To su upravo činjenice koje nas navode da za kon-dilome u trudnod nema dileme, već je njihovo uklanj-anje terapijski izbor.

Zašto su radiotalasi terapija izbora?
Nikako ne smemo zaboraviti činjenicu da su genitalni organi jako osetljivo područje na bilo koji oblik nasilne traume, bilo da je ona mehaničkog ili termičkog porekla. Upravo je to razlog što u pomenutom slučaju (adole-scenti, trudnice) loše odabrana metoda i loše dozirana destrukcija genitalnog tkiva ostavlja za sobom ožiljke sa pratećim posledicama poput suženja vagine i cervikalnog kanala. Ako tome dodamo i činjenicu krajnje osetljivih lokalizacija poput analne i perianalne regije, predvorja vagine i glansa penisa kod muškaraca što je i tema ovog teksta, tada je na nama još ved stepen odgovornosti

Za razliku od drugih (termokauter, laser) radiota-lasna tehnika nam nudi sve ono za čim smo tragali u terapiji kondiloma kod adolescenata i trudnica!

1. Intervencije se izvode samo u lokalnoj anesteziji bez obzira na lokalizaciju, njihovu raspros-tranjenost, starost pacijenta i fiziološko stanje organizma.
2. Oštećenje okolnog zdravog tkiva je minimalno, a mesta sa kojih su uklon jeni kondilomi su bezopekotina i karbonifikadje.
3. Dobra preglednost u toku intervencije, minimalno krvarenje, pruža nam priliku da se promene u potpunosti uklone.
4. Oporavak izuzetno brz, bez obzira na rasprostranjenost i lokalizaciju, nema ožiljaka, a vraćanje u normalan seksualni život nakon dve nedelje.
5. Metoda izbora za lečenje kondiloma u trudnoći i za one sa perianalnom i analnom lokalizacijom.
6. Stepen recidiva ispod 5%.

Sve gore navedeno predstavlja dovoljan razlog da se u terapiji polnih bradavica isključivo opredelimo za radiotalasnu tehniku kao metodu izbora.

Ipak treba navesti da je za ispravan i efikasan rad potrebno iskustvo u radiotalasnoj hirurgiji kako bi sve pomenute prednosti bile maksimalno iskorišćene.

HPV (humani papiloma virus) JEDNAKO INFICIRA OBA POLA

Postoji više vidova kliničkih manifestacija HPV infekcije. Na to utiče tip HPV-a i mesto infekcije.
Najčešće kliničke manifestacije su: KONDILOMI, KLASIČNE I VISEĆE BRADAVICE

KONDILOMI
Kondilomi (polne bradavice) su najčešća klinička manifestacija HPV infekcije genitoanalne regije. Izazivači su niskorizični HPV tipovi 6 i 11. Međutim, često srećemo mešanu HPV infekciju gde se u genitoanalnoj regiji pored niskorizičnih često otkriju i visokorizični tipovi 16 i 18 koji se u 95% slučajeva nalaze kod karcinoma grlića materice i karcinoma glansa penisa i sluzokože anusa.

To su ključni razlozi što polne bradavice moramo otkrili u početnoj fazi. Pored jasnih i klinički vidljivih postoje i ta-kozvane subkliničke forme koje se mogu dijagnostikovati samo kolposkopskim pregledom. Ovakve forme se obično kolposkopski prezentuju na sluzokoži malih usana i ulaza vagine kao resičaste izrasline sa centralnim krvnim su-dom ili kao talasasta beličasta zadebljanja sluzokože koja naročito postaju uočljiva posle aplikacije sirćetne kiseline. Za dijagnozu ovakvih tipova HPV infekcije treba imati kol-poskopskog iskustva.

Ovakvi subklinički tipovi HPV infekcije su najznačajniji raznosioci HPV virusa. Tako da ukoliko ih na vreme ne uk-lonimo oni postaju rezervoari HPV infekcije odakle se virus prenosi prema grliću materice i izaiva promene, a posle dužeg perioda može doc'i i do kardnoma grlića materice kome obično prethode prome tipa CINI, II, i III.

Upravo ova činjenica nam nameće obavezu da pri di-jagnostikovanju spoljnih, jasno vidljivih kondiloma pregled ne završimo, već da ga nastavimo kolposkopijom geni-toanalne regije sa posebnim osvrtom na sluzokožu malih usana, ulaza vagine i naravno samog grlića materice.

VISEĆE BRADAVICE
Pored genitalne HPV infekcije, često se susrećemo i sa kliničkim manifestadjama na drugim delovima tela. Jedna takva HPV infekcija sa kojom se susrela gotovo svaka osoba bilo iz ličnog iskustva ili videvši na nekom drugom, su viseće i klasične bradavice.Njihovi uzročnici su HPV tipovi 3 i 4.

Viseće bradavice obično srećemo na vratu, ispod pa-zuha, preponama i očnim kapcima. Obično to počinje sa par bradavica, a onda se s vremenom njihov broj stalno uvecava.

Važno je napomenuti da su one najčešće na maloj peteljci, ali se sa vremenom često mogu manifestovati i kao pigmentovane fleke na koži koje nikako ne treba mešati sa mladežima.

Bez sumnje viseće bradavice je potrebno uk-loniti, jer je to jedini način da ih se otarasimo.

RADIOTALASI - TERAPIJAIZBORA
Za razliku od drugih načina (termokauter, azot, iaser) radiotalasna tehnika nam nudi sve ono za čim smo tragali u terapiji svih oblika HPV infekcija. Kondilome uklanjamo u lokalnoj anesteziji, tako što je ona kod lokalizacije na koži u vidu infiltracije, a kod lokal-izacije na sluzokoži u vidu spreja.

Radiotalasna tehnika nam omogućava da uklonimo sve promene bez obzira na njihovu lokalizaciju, rasprostran-jenost, starost pacijenta i njegovo fiziološko stanje.

Intervencije radiotalasima su brze, tačne, praćene mini-malnim oštećenjem tkiva, bez krvarenja i sa kasnijim brzim oporavkom bez ožiljaka, čime se ne može pohvaliti ni jedna drugatehnika.

Jako je bitno naponnenuti da je stepen recidiva ispod 5% ukoliko intervenciju radi iskusni radiotalasni hirurg.

Kada je reč o visećim bradavicama za njihovo radiota-lasno uklanjanje nije potrebna anestezija i obično se kaže: jedan sekund - jedna bradavica. Radiotalasnom tehnikom je moguće 100 bradavica ukloniti za 10 minuta bez bola, krvi i kasnijih ožiljaka.

VISEĆE BRADAVICE - MEKI FIBROMI

Kako se prema njima ponašati i kako ih je najbolje ukloniti?

Šta su viseće bradavice?
Viseće bradavice su benigne izrasline na koži sa kojima se susrela gotovo svaka osoba, bilo iz ličnog iskustva ili verifikacijom istih na drugoj osobi. Najčešće se javljaju na vratu, pazuhu, preponama i očnim kapcima kao mnogo-brojni izraštaji raznih dimenzija. Javljaju se sa podjedna-kom zastupljenošću kod oba pola i to gotovo od najranijeg detinjstva pa do pozne starosti. Meke fibrome najčešće nalazimo na trupu i genitoanalnom području (prepone).

Šta je predispozicija za njihov nastanak?
Tu spadaju gojaznost, hormonski disbalans, trudnoća, pad imuniteta, hronična iritacija (lančić na vratu, veš u preponama). Međutim, poslednje studije nam ukazuju na jedan bitan detalj u nastanku visećih bradavica, a to je da se nakon ispitivanja pomenutih promena naišlo na prisustvo HPV virusa tip 6 i 11. Ova informacija je jako bitna jer nam govori u prilog da je i moguc'nost samostalnog širenja po telu sa jedne na drugu promenu (autoinokulacija) takođe moguća. To je upravo činjenica koja sa pravom govori da pomenute promene smatramo visećim bradavicama, s obzirom na nesumnjivu virusnu etiologiju. Meki fibromi predstavljaju benigne tumore vezivnog tkiva kože.

Kako izgledaju viseće bradavice, a kako meki fibromi?
Viseće bradavice su mali izraštaji po telu grupisane na predilekcionim mestima (pazuh, prepona, vrat, kapci) koja su najviše izložena hroničnoj iritaciji i znojenju u toplim danima. Veoma je bitno razlikovati ih od mekih fibroma, jer su oni često prisutni na pomenutim mestima, ali su obično većih dimenzija.tamnije boje, često modrikaste, sa-mnogo širom peteljkom koja ih spaja sa kožom. Obično im se broj poveća kod trudnica, zbog izmenjenog imunološkog stanja organizma. Tada se trudnica javlja sa molbom da joj uklon-imo te male izraštaje kojih je svakim danom sve više. Meki fibromi su mekše konzistencije, migolje se pod prstima i imaju veći krvni sud koji ih hrani, za razliku od visećih brada-vica koje su malo tvrđe i grublje strukture sa malim krvnim sudom u tankoj peteljd Meki fibromi genitalne lokalizacije često izazivaju dijagnostićku zabunu u smislu mešanja sa mladežima i polnim bradavicama, ukoliko ginekolog nema dovoljno kliničkog isklustva. Meki fibromi u genitoanalnom regionu mogu dostic'i veličinu i preko 2 cm.

Da li smetaju i kada?
Viseće bradavice su estetski neprihvatljivi izraštaji, pogotovo ako se javljaju u velikom broju na vratu, kapcima i pazuhu. Nema posebne simptomatologije osim svraba usled hronične iritacije, pogotovo u letnjim mesecima.To je i najčešći razlog zašto pacijenti dolaze da ih se reše. Za razliku od njh, meki fibromi, pogotovo oni u genitoanala-nom regionu, mogu da izazovu probleme u vidu zapaljenja i bola, tako da nekad svojom veličinom remete normalne aktivnosti, pogotovo ako se uvrne peteljka sa krvnim sudom koji ih hrani.

Kako se najsigurnije i najbezbolnije uklanjaju?
Naravno pokušano je tečnim azotom, elektrokauter-om i laserom, ali su opet najbolji kako zdravstveni tako i kozmetski rezultati dobijeni primenom radiotalasa frekvecije 4MHz.

Viseće bradavice se radiotalasnom tehnikom uklanjaju u jednoj sekundi bez bola, krvarenja i kasnijih tragova in-terevencije. Može se slobodno reći da je za uklanjanje visećih bradavica, (čak i onih na kapcima koje za uklanjanje zahtevaju iskustvo) potrebno ne više od 1 do 3 sekunde.

Što se tiče mekih fibroma, pogotovo onih u genitoanalnom području, radiotalasi predstavljaju bez sumnje terapiju izbora, bez obzira na veličinu i lokalizaciju. Za njihovo uklanjanje potrebno je 20 sekundi. Na mestu intervencije nema nikakvih tragova, a iskustvo lekara u radiotalasnoj hirurgiji garantuju vam apsolutnu terapijsko dijagnostičku sigurnost.

Epidemija infekcija

Kao rezultat liberalizacije seksualne aktivnosti, ranijeg započinjanja seksualnog života i povećane seksualne aktivnosti, može se govoriti o jednoj vrsti epidemije infekcija koje se prenose seksualnim putem. Ove bolesti mogu biti izazvane bakterijama, virusima, gljivicama, protozoama i artropodama Od naročitog značaja je uočena korelacija između seksualno prenosivih bolesti i nastanka pelvičnih inflamacija čije su komplikacije mnogobrojne i dalekosežne. Zato je otkrivanje i lečenje ovih infekcija imperativ za svakog ginekologa i akušera.

HPV infekcije

Infekcije genitalnog trakta izazvane humanim papiloma virusima (HPV) su česte, naročito u mlađih seksualno aktivnih osoba. Incidenca ovih bolesti je u stalnom porastu. HPV se prenosi uglavnom seksualnim kontaktom. Period inkubacije je različit i kreće se od nekoliko dana do nekoliko meseci, ali i više godina. Infekcije ovim virusima se manifestuju u različitim kliničkim i subkliničkim oblicima zahvatajući donji genitalni trakt, perineum i perianalnu regiju kod žene, a kožu i sluzokožu penisa, preponski i perianalni predeo kod muškarca.

Karcinom grlića materice

Invazivni karcinom grlića materice drugi je po učestalosti kancer u svetu i sa skoro pola miliona novih slučajeva svake godine, čini 12% svih slučajeva raka u žena. U Srbiji je cervikalni kancer 12. po učestalosti uzrok smrti i čini 6% svih smrtnih slučajeva u žena. Većina slučajeva karcinoma grlića materice kao i broj smrtnih slučajeva pojavljuje se u manje razvijenim regionima. Srbija ima najveću incidencu cervikalnog karcinoma u odnosu na sve druge republike bivše Jugoslavije i jednu od najvećih među zemljama jugoistočne Evrope.

Neplodnost

Infirtlitetom se smatra izostanak koncepcije nakon godinu dana normalnih polnih odnosa bez upotrebe kontracepcije. Kad govorimo o neplodnosti, neophodno je razdvojiti mogućnost nastanka trudnoće od nemogućnosti donošenja na svet živog ploda, odnosno nemogućnosti novorođenog deteta da preživi. Po važećim svetskim statistikama oko 10% parova je neplodno. Pravalenca neplodnosti nešto je veća u žena nego u muškaraca. Plodnost jednog para direktna je projekcija kompleksne interakcije fertilnog potencijala svakog partnera ponaosob.

Kontrola trudnoće

Antenatalna zdravstvena zaštita trudnica predstavlja skup mera koje se sprovode u toku trudnoće sa ciljem da se očuva zdravlje, spreči oboljevanje majke i rodi doneseno, zdravo i za život sposobno dete. Ciljevi zaštite u trudnoći su : sistematski pratiti zdravstveno stanje trudnice i ploda, na vreme identifikovati trudnoću sa visokim rizikom koja zahteva posebnu brigu za majku i plod, blagovremeno preduzeti odgovarajuće dijagnostičke i terapijske procedure, svim trudnicama pružiti podršku, dati odgovarajuće savete i informacije.

Karcinom dojke

Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena i vodeći uzrok smrti među malignim tumorima i jedan je od vodećih uzroka prevremene smrti kod žena. Broj novoobolelih žena u svetu svake godine iznosi oko 1 150 000. U Srbiji broj registrovanih novoobolelih svake godine čini više od četvrtine svih malignih bolesti kod žena. Stope incidence i mortaliteta su u stalnom porastu. U našoj zemlji rak dojke predstavlja veliki problem i iz razloga što se najčešće otkriva u odmakloj fazi. Svim ženama preporučuje se odgovarajući režim skrining pregleda.

O ordinaciji

Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija EVA osnovana je 2000. godine. Vlasnik ordinacije Mr sci med dr Gordana A. Ilić. Ordinacija je opremljena savremenom opremom kojom se pouzdano mogu izvoditi dijagnostičke i terapijske procedure. Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija EVA omogućava kompletan ginekološki tretman.

Kontaktirajte nas

Dubrovačka 3, 11080 Beograd, Zemun

Tel/fax: +381 11 316 3074

Mobilni: +381 65 333 9353

E-mail: ordinacijaeva@gmail.com