O ordinaciji

Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija EVA osnovana je 2000. godine. Nalazi se u strogom centru Zemuna u Dubrovačkoj ulici br 3, kod M’cDonaldsa.

Vlasnik ordinacije Mr sci med dr Gordana A. Ilić.

Ordinacija je opremljena savremenom opremom kojom se pouzdano mogu izvoditi dijagnostičke i terapijske procedure.

Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija EVA omogućava kompletan ginekološki tretman.

U ordinaciji se obavljaju:

+  Kompletni ginekološki pregledi, dijagnostika i terapija
+  Ultrazvučni pregledi sa color Doppler pregledom
Ispitivanje i lečenje steriliteta 
+  Praćenje trudnoće, CTG 
+  Rana dijagnostika i prevencija karcinoma grlića materice, vagine i vulve

1. kolposkopski pregled
2. Papanicolau test
3. radiotalasna LOOP excizija (najsavremenija dijagnostičko terapijska metoda)
4. biopsija grlića, vaporizacija grlića laserskim zrakom ili R.F. tehnikom.,
    kiretaža cervikalnog kanala,  polypectomija, biopsija vagine i vulve

+  Radiotalasno uklanjanje kondiloma svih lokalizacija kod žena i muškaraca,
+  Uklanjanje bradavica i mekih fibroma radiotalasnom tenikom
+  Incizija apscesa Bartolinijeve žlezde
+  Aplikacija spirale, ekstrakcija spirale
Druge intervencije i operacije koje se izvode u lokalnoj anesteziji
+  Uzimanje svih vrsta genitalnih briseva:
    mikrobiološki, virusološki, HPV tipizacija, brisevi na Chlamidiu tr., Mycoplasmu h., Ureaplasmu ur., bakterijsku vaginozu i dr.
    i lečenje genitalnih infekcija kod žena i muškaraca
+  Kompletan pregled dojki
+  Ultrazvučni pregledi dojke, abdomena, štitaste žlezde, mekih tkiva, kukova kod beba i dr.
+  Konsultacija lekara specijaliste endokrinologije, dermatovenerologije, urologije, radiologije

Epidemija infekcija

Kao rezultat liberalizacije seksualne aktivnosti, ranijeg započinjanja seksualnog života i povećane seksualne aktivnosti, može se govoriti o jednoj vrsti epidemije infekcija koje se prenose seksualnim putem. Ove bolesti mogu biti izazvane bakterijama, virusima, gljivicama, protozoama i artropodama Od naročitog značaja je uočena korelacija između seksualno prenosivih bolesti i nastanka pelvičnih inflamacija čije su komplikacije mnogobrojne i dalekosežne. Zato je otkrivanje i lečenje ovih infekcija imperativ za svakog ginekologa i akušera.

HPV infekcije

Infekcije genitalnog trakta izazvane humanim papiloma virusima (HPV) su česte, naročito u mlađih seksualno aktivnih osoba. Incidenca ovih bolesti je u stalnom porastu. HPV se prenosi uglavnom seksualnim kontaktom. Period inkubacije je različit i kreće se od nekoliko dana do nekoliko meseci, ali i više godina. Infekcije ovim virusima se manifestuju u različitim kliničkim i subkliničkim oblicima zahvatajući donji genitalni trakt, perineum i perianalnu regiju kod žene, a kožu i sluzokožu penisa, preponski i perianalni predeo kod muškarca.

Karcinom grlića materice

Invazivni karcinom grlića materice drugi je po učestalosti kancer u svetu i sa skoro pola miliona novih slučajeva svake godine, čini 12% svih slučajeva raka u žena. U Srbiji je cervikalni kancer 12. po učestalosti uzrok smrti i čini 6% svih smrtnih slučajeva u žena. Većina slučajeva karcinoma grlića materice kao i broj smrtnih slučajeva pojavljuje se u manje razvijenim regionima. Srbija ima najveću incidencu cervikalnog karcinoma u odnosu na sve druge republike bivše Jugoslavije i jednu od najvećih među zemljama jugoistočne Evrope.

Neplodnost

Infirtlitetom se smatra izostanak koncepcije nakon godinu dana normalnih polnih odnosa bez upotrebe kontracepcije. Kad govorimo o neplodnosti, neophodno je razdvojiti mogućnost nastanka trudnoće od nemogućnosti donošenja na svet živog ploda, odnosno nemogućnosti novorođenog deteta da preživi. Po važećim svetskim statistikama oko 10% parova je neplodno. Pravalenca neplodnosti nešto je veća u žena nego u muškaraca. Plodnost jednog para direktna je projekcija kompleksne interakcije fertilnog potencijala svakog partnera ponaosob.

Kontrola trudnoće

Antenatalna zdravstvena zaštita trudnica predstavlja skup mera koje se sprovode u toku trudnoće sa ciljem da se očuva zdravlje, spreči oboljevanje majke i rodi doneseno, zdravo i za život sposobno dete. Ciljevi zaštite u trudnoći su : sistematski pratiti zdravstveno stanje trudnice i ploda, na vreme identifikovati trudnoću sa visokim rizikom koja zahteva posebnu brigu za majku i plod, blagovremeno preduzeti odgovarajuće dijagnostičke i terapijske procedure, svim trudnicama pružiti podršku, dati odgovarajuće savete i informacije.

Karcinom dojke

Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena i vodeći uzrok smrti među malignim tumorima i jedan je od vodećih uzroka prevremene smrti kod žena. Broj novoobolelih žena u svetu svake godine iznosi oko 1 150 000. U Srbiji broj registrovanih novoobolelih svake godine čini više od četvrtine svih malignih bolesti kod žena. Stope incidence i mortaliteta su u stalnom porastu. U našoj zemlji rak dojke predstavlja veliki problem i iz razloga što se najčešće otkriva u odmakloj fazi. Svim ženama preporučuje se odgovarajući režim skrining pregleda.

O ordinaciji

Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija EVA osnovana je 2000. godine. Vlasnik ordinacije Mr sci med dr Gordana A. Ilić. Ordinacija je opremljena savremenom opremom kojom se pouzdano mogu izvoditi dijagnostičke i terapijske procedure. Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija EVA omogućava kompletan ginekološki tretman.

Kontaktirajte nas

Dubrovačka 3, 11080 Beograd, Zemun

Tel/fax: +381 11 316 3074

Mobilni: +381 65 333 9353

E-mail: ordinacijaeva@gmail.com