Neplodnost

Infirtlitetom se smatra izostanak koncepcije nakon godinu dana normalnih polnih odnosa bez upotrebe kontracepcije. Kad govorimo o neplodnosti, neophodno je razdvojiti mogućnost nastanka trudnoće od nemogućnosti donošenja na svet živog ploda, odnosno nemogućnosti novorođenog deteta da preživi. Po važećim svetskim statistikama oko 10% parova je neplodno. Pravalenca neplodnosti nešto je veća u žena nego u muškaraca. Plodnost jednog para direktna je projekcija kompleksne interakcije fertilnog potencijala svakog partnera ponaosob.

* Tekstovi koji su objavljeni u nedeljnim i mesečnim časopisima

MENSTRUACIJA

Uvek aktuelna, uvek zanimljiva, ponekad bolna, ponekad.. ma, uvek sa nama. Srećom! Mr sci. med, dr Gordana llić, opisaće, objasniti, uputiti, savetovati sve žene o ovoj temi koja je uvek prisutna u njihovim životima

Menstruacijom se smatra redovno mesečno krvarenje iz materice koje se kod žena javlja u pubertetu pa traje sve do menopauze (poslednje menstruacije u životu žene).

Pod menstruacionim ciklusom podrazumevaju se sve promene koje se odigravaju na unutrašnjim polnim organima žene između dve uzastopne menstruacije. Menstruacioni ciklus traje najčešće 28 dana, ali se smatra normalnim ako nije kraći od 21 dan, ni duži od 35 dana. Menstrualno krvarenje traje tri do pet dana, ali može biti i duže i kraće. U toku menstruacije izgubi se prosečno 501 OOml krvi, a ređe su menstruacije oskudnije, odnosno obilnije. Menstrualna krvarenja su po pravil'u bezbolna, ali mogu biti praćena slabijim ili jačim bolovima u donjem delu trbuha i krstima.

Na samom početku puberteta, dok u organizmu devojčice još nije uspostavljena hormonska ravnoteža, menstruacioni ciklusi ne moraju biti uredni. Kasnije, u regenerativnom periodu, dobu pune polne zrelosti, kada je rad endokrinih žlezda (prednjeg režnja hipofize, jajnika i drugih) potpuno uskladen i kada je uspostavljena potpuna korelacija izmedu njih i materice, takvi ciklusi su vrlo retki. U vreme klimakterijuma u organizmu žene se ponovo remeti hormonska ravnoteža, pre definitivnog prestanka menstruacije i tada su poremećaji menstrualnog ciklusa ponovo učestali.

Kulminacija
Svaki menstruacioni ciklus kulminira u ovulaciji, ali ako nije došlo do oplođenja, ciklus će se završiti menstrualnim krvareniem i taj dan kada krvarenje počne računa se kao prvi dan ciklusa.

Ovulacija je proces kojim se jajašce (jajna ćelija) oslobađa iz jajnika i dospeva u stanje koje omogućava koncepciju (oplodenje). Dolazi do prskanja zrelog (De Grafovog) folikula i izbacivanja zrele jajne ćelije i duplju male karlice. Normalni jajnici žene sadrže prilikom rođenja oko 400 000 jajašaca, a samo jedan hiljaditi deo ovoga se oslobađa procesom ovulacije u toku tri decenije reproduktivnog života žene, dok druga degenerišu.

Kod polno zrele žene ovulacija se dešavg u pravilnim periodičnim razmacima, uglavnom u sredini ciklusa, četrnaestog dana od početka poslednje menstruacije. U dužim ili kraćim ciklusima od 28 dana ovulacija treba da se odigra 14 dana pre očekivanja naredne menstruacije. Ponekad.se u dobu ovulacije javlja oskudno krvarenje koje traje samo nekoliko časova, retko jedan dan ili duže i smatra se da je uzrokovano padom estrogena. Kod ovakvog krvarenja potrebno je isključiti organski uzrok.

Devojčice se rađaju sa dva ovarijuma (jajnika), dve falopijeve tube (jajovoda) i uterusom (matericom). Jajnici su parni organi ovalnog oblika, smešteni sa obe strane uterusa, u najnižem delu trbuha koji se zove pelvis. Jajnici stvaraju ženske polne ćelije, a istovremeno deluju kao žlezde sa unutrašnjim lučenjem. Jajovodi su dugački i tanki parni kanali i pružaju se od jajnika do materice. Uloga jajovoda sastoji se u tome da prenose jajnu ćeliju u matericu i da sprovedu spermatozoide, koji idu kroz jajovod iz materice put jajnika. Jajna ćelija i spermatozoid se sretnu u spoljašnjoj trećini jajovoda gde dolazi do oplođenja. Materica je unutrašnji polni organ žene, kruškastog oblika, smešten u sredini pelvisa. Materica ima zadatak da primi oplodenu jajnu ćeliju ovulum — iz jajovoda, da ga učvrsti u sluzokoži, hrani i da ga kasnije svojom kontrakcijom istisne, prilikom porođaja, u spoljašnju sredinu.

Pojava prve menstruacije
Ova pojava predstavlja značajnu fazu u pubertetu kod devojčica. I kao i mnoge druge promene u pubertetu, menstruacija može biti zbunjujuća za devojčice ali i za dečake. Mnogo tinejdžera nema dovoljno saznanja o ženskom reproduktivnom sistemu i šta se zapravo dešava tokom menstrualnog ciklusa. Pojava prve menstruacije (menarhe) i uspostavljanje menstruacionih ciklusa dešava se u pubertetu pod dejstvom gonadotropnih hormona prednjeg režnja hipofize (folikulostimulirajući hormonFSH i luteinizirajući hormonLH) i ovarijalnih hormona (estradiola i progesterona) koji se pod njihovim uticajem stvaraju u jajnicima. Od tog momenta, pod dejstvom hormona jajnika, na unutrašnjim polnim organima, a naročito na materičnoj sluzokoži (endometrijumu), na grliću materice (cervix uteri) i na vagini dešavaju se svakog meseca ciklične promene koje karakterišu menstrualni ciklus.

Ovulaciju kontrolišu dva gonadotropna hormona prednjeg režnja hipofize, FSH i LH.

U početku ciklusa, pod uticajem FSH, folikul koji je dostigao tercijarni stadijum, sazreva i počinje da luči estrogene.

Prskanje ovog folikula tj. ovulacija, je proces koji zahteva ucešće LH. Posle ovulacije folikul se pretvara u žuto telo, koje pri ozostanku trudnoće počinje da se degeneriše posle 1' 14 dana. Žuto telo ima svojstvo žlezde sa unutrašnjim lučenjem i luči hormon progesteron. Ukoliko dođe do trudnoće, zžuto telo se održava preko progesterona koji luči i igra važnu ulogu u održavanju.

Ovulacija se prekida za vreme trudnoće i laktacije. Po završetku trudnoće ciklično oslobađanje jajašaca se ponovo uspostavlja posle izvesnog perioda koji znatno varira.

Priroda je matematički precizna, ili kako znati kada se moze...
Na saznanju, da u toku svakog menstruacionog ciklusa, postoji samo jedna ovulacija i da je to jedino vrema u kome je koncepcija rnoguća, zasnovane su sve metode za izračunavanje tzv. sigurnog perioda. Kao maksinnalni rok života jajne ćelije sposobne za oplodnju uzima se 24 sata, dok spermatozoidi ostaju sposobni za oplodnju najduže 4872 sata, prema tome u svakom ciklusu postoje najviše četiri plodna dana, tri pre i jedan nakon ovulacije. Izbegavanjem polnih odnosa u to vreme može se sa velikom verovatnoćom izbeći začeće, te se zato pokušava na raziičite načine izračunavanje plodnih i neplodnih dana.

Jedan od načina je kalendarska metoda. Za ovu metodu je potrebno poznavati dužinu ciklusa najmanje tokom 1 2 meseci i ustanoviti koji je ciklus bio najdifži, a koji najkraći. Po Knausovoj metodi tačan dan ovulacije se računa unazad, ovulacija nastaje tačno petnaestog dana od početka sledeće menstruacije s obzirom da je druga postovulatorna faza ciklusa konstantna i iznosi 14 dana. Prema ovoj metodi, ukupno je 5 plodnih dana (tri za preživljavanje spermatozoida i jedan dan nakon ovulacije s obzirom da se ne zna tačan datum ovulacije). Prema drugim metodama broj plodnih dana je 8 (od 12. dol9. dana pre sledeće menstruacije), odnosno 9 (od 12. do20. dana pre sledeće menstruacije). Drugi način izračunavanja plodnih i neplodnih dana je tzv. temperaturna metoda koja se sastoji u merenju i registrovanju bazalne telesne temperatue. Ona se zasniva na saznanju da 2472 sata nakon ovulacije dolazi do progesteronski uslovljenog porasta bazalne temperature za tri i više desetina stepena. Treći način se sastoji u praćenju intenziteta cervikalne sekrecije i saznanju da je u vreme ovulacije ta sekrecija najobilnija. Da bi se povećala delotvornost metoda za određivanje sigurnog perioda, one se mogu međusobno kombinovati.

Ne treba posebno naglašavati da se menstrualne tegobe mogu ublažiti ishranom. Klasični simptomi PMS-a, poput nervoze, teskobe, želje za slatkišima i sklonost ka promeni raspoloženja, su posledica delovanja ženskih polnih hormona i poremećene ravnoteže progesterona i estrogena.

Šolja mleka, šaka kikirikija ili sardina za vreme menstruacije, mogu sprečiti bol pre i za vreme menstruacije. Isto tako mogu uticati na ublažavanje promena raspoloženja.

Kako?
Naučno je dokazano da uzimanje namirnica koje u sebi sadrže dosta kalcijuma, ublažava tegobe pre i za vreme mesečnog ciklusa.

Pijte dovoljno vode, pomoći vam da pročistite c opustiće vas i lakše ćete se i riti sa neutaživim apetitom.

Ako ste zabrinuti zbog preob nog menstrualnog krvarenja, probajte da tih dana unosite u organizam više kalijuma. Njegovi prirodni izvori su: pan nane, krompir, svo lisnato zeler povrće, semenke suncokreta, dinia, citrusno voće.

Ne odričite periodu, samo ne preterujte. Istraživanja su pokazala da ugljeni hidrati mogu sprečiti simptome PMSa. Za brzo delovanje, kada vas obuzmu crne misli, uzmite prirodni slatki med. Stara kineska poslovica kaže: X/Kada ste nervozni, zasladite čaj".

Ne zaboravimo vitamine, naročito B kompleksa, pomoći će nam da neugodnosti za vreme menstruacije ublažimo i svedemo ih na mali mesečni poremećaj.

Epidemija infekcija

Kao rezultat liberalizacije seksualne aktivnosti, ranijeg započinjanja seksualnog života i povećane seksualne aktivnosti, može se govoriti o jednoj vrsti epidemije infekcija koje se prenose seksualnim putem. Ove bolesti mogu biti izazvane bakterijama, virusima, gljivicama, protozoama i artropodama Od naročitog značaja je uočena korelacija između seksualno prenosivih bolesti i nastanka pelvičnih inflamacija čije su komplikacije mnogobrojne i dalekosežne. Zato je otkrivanje i lečenje ovih infekcija imperativ za svakog ginekologa i akušera.

HPV infekcije

Infekcije genitalnog trakta izazvane humanim papiloma virusima (HPV) su česte, naročito u mlađih seksualno aktivnih osoba. Incidenca ovih bolesti je u stalnom porastu. HPV se prenosi uglavnom seksualnim kontaktom. Period inkubacije je različit i kreće se od nekoliko dana do nekoliko meseci, ali i više godina. Infekcije ovim virusima se manifestuju u različitim kliničkim i subkliničkim oblicima zahvatajući donji genitalni trakt, perineum i perianalnu regiju kod žene, a kožu i sluzokožu penisa, preponski i perianalni predeo kod muškarca.

Karcinom grlića materice

Invazivni karcinom grlića materice drugi je po učestalosti kancer u svetu i sa skoro pola miliona novih slučajeva svake godine, čini 12% svih slučajeva raka u žena. U Srbiji je cervikalni kancer 12. po učestalosti uzrok smrti i čini 6% svih smrtnih slučajeva u žena. Većina slučajeva karcinoma grlića materice kao i broj smrtnih slučajeva pojavljuje se u manje razvijenim regionima. Srbija ima najveću incidencu cervikalnog karcinoma u odnosu na sve druge republike bivše Jugoslavije i jednu od najvećih među zemljama jugoistočne Evrope.

Neplodnost

Infirtlitetom se smatra izostanak koncepcije nakon godinu dana normalnih polnih odnosa bez upotrebe kontracepcije. Kad govorimo o neplodnosti, neophodno je razdvojiti mogućnost nastanka trudnoće od nemogućnosti donošenja na svet živog ploda, odnosno nemogućnosti novorođenog deteta da preživi. Po važećim svetskim statistikama oko 10% parova je neplodno. Pravalenca neplodnosti nešto je veća u žena nego u muškaraca. Plodnost jednog para direktna je projekcija kompleksne interakcije fertilnog potencijala svakog partnera ponaosob.

Kontrola trudnoće

Antenatalna zdravstvena zaštita trudnica predstavlja skup mera koje se sprovode u toku trudnoće sa ciljem da se očuva zdravlje, spreči oboljevanje majke i rodi doneseno, zdravo i za život sposobno dete. Ciljevi zaštite u trudnoći su : sistematski pratiti zdravstveno stanje trudnice i ploda, na vreme identifikovati trudnoću sa visokim rizikom koja zahteva posebnu brigu za majku i plod, blagovremeno preduzeti odgovarajuće dijagnostičke i terapijske procedure, svim trudnicama pružiti podršku, dati odgovarajuće savete i informacije.

Karcinom dojke

Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena i vodeći uzrok smrti među malignim tumorima i jedan je od vodećih uzroka prevremene smrti kod žena. Broj novoobolelih žena u svetu svake godine iznosi oko 1 150 000. U Srbiji broj registrovanih novoobolelih svake godine čini više od četvrtine svih malignih bolesti kod žena. Stope incidence i mortaliteta su u stalnom porastu. U našoj zemlji rak dojke predstavlja veliki problem i iz razloga što se najčešće otkriva u odmakloj fazi. Svim ženama preporučuje se odgovarajući režim skrining pregleda.

O ordinaciji

Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija EVA osnovana je 2000. godine. Vlasnik ordinacije Mr sci med dr Gordana A. Ilić. Ordinacija je opremljena savremenom opremom kojom se pouzdano mogu izvoditi dijagnostičke i terapijske procedure. Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija EVA omogućava kompletan ginekološki tretman.

Kontaktirajte nas

Dubrovačka 3, 11080 Beograd, Zemun

Tel/fax: +381 11 316 3074

Mobilni: +381 65 333 9353

E-mail: ordinacijaeva@gmail.com